Om osteopati

Osteopati är en manuell behandlingsform med syfte att minska smärtor och dysfunktioner genom att behandla de underliggande orsakerna till problem utifrån varje individs unika presentation

En osteopat med ett godkänt D.O. (Diploma of Osteopathy) har genomgått en 5-årig teoretisk och praktisk högskoleutbildning och är väl påläst i ämnen som anatomi, fysiologi, neurologi, patologi, biomekanik, endokrinologi, ortopedi och psykologi. Osteopaten har även djup förståelse för hur kropp och sinne påverkar varandra samt hur kroppens struktur och funktion är är sammankopplade.

Den osteopatiska behandlingen består av olika typer av manuella tekniker, vilket innebär att osteopaten huvudsakligen använder sina händer som verktyg vid undersökning och behandling. En del tekniker är mer dynamiska och innefattar mer rörelse, medan andra kan verka väldigt lugna och minimalistiska. Då varje individ har en helt unik ’problembild’ kan olika behandlingstillfällen och delar av samma behandling skilja sig åt väldigt mycket men det underliggande målet är detsamma.

Karaktäristiskt för osteopati är att det är en säker och icke-invasiv behandlingsform där behandling alltid föregås av noggrann undersökning och uteslutande av kontraindikationer till manuell behandling.  

Internationellt sett är osteopati en av de större yrkesgrupperna inom manuell medicin med över 100.000 yrkesverksamma utövare i framförallt Nordamerika, England, Schweiz, Frankrike, Australien, Tyskland, Portugal, Island, Norge och Finland (SCOM, 2019).

Källa: SCOM (Stockholm College of Osteopathic Medicine), 2019. Vad är osteopati? [online] Tillgänglig på: <http://www.scom.se/osteopati/vad-ar-osteopati/> [Hämtad 2020-01-06].

Vad är osteopatisk behandling och varför välja det?

Osteopati är en manuell behandlingsform med syfte att minska smärtor och dysfunktioner genom att adressera och behandla kroppen som en enhet utifrån varje individs unika presentation. Osteopaten söker sambanden mellan orsak och verkan och adresserar inte bara de lokala symptomen utan även de underliggande orsakerna till att problem uppstått. 

Osteopaten använder gedigen kunskap i anatomi, fysiologi, patologi, neurologi, endokrinologi, biomekanik och ortopedi, såväl som förståelse för hur kropp och sinne påverkas av varandra, för att hitta och behandla störningar i kroppen.

Målet med behandlingen är att förbättra hållning och rörelse i syfte att möjliggöra god och effektiv blod- och nervförsörjning till kroppens olika vävnader (muskler, senor, skelett, bindväv, organ osv), vilket ger kroppen bättre förutsättningar till läkning och förebygger skador och slitage.

Behandlingen består av olika typer av manuella tekniker, vilket innebär att osteopaten huvudsakligen använder sina händer som verktyg vid undersökning och behandling. En del tekniker är mer dynamiska och innefattar mer rörelse, medan andra kan verka väldigt lugna och minimalistiska.

varje individ har en helt unik ’problembild’ kan olika behandlingstillfällen och delar av samma behandling skilja sig åt väldigt mycket men det underliggande målet är detsamma.

Av största vikt för osteopaten är att du får rätt sorts hjälp och behandling! Osteopaten gör därför alltid en djupgående genomgång av problem- och sjukdomshistorik (s.k. anamnestagning) följt av noggrann undersökning.

Efter anamnestagning och undersökning sker vanligen behandling. I vissa fall kan osteopaten dock anse att fler/andra typer av undersökningar behövs för att utesluta sådant som kräver annan vård än enbart osteopatisk behandling. Osteopaten hjälper dig då att hitta rätt. Detta för att försäkra att du får den hjälp du behöver!