Det osteopatiska tankesättet

KROPPEN ÄR EN ENHET

Grundprincip i osteopatisk behandling är att kroppen ses och behandlas som en enhet. Med detta menas att det är av lika vikt (om inte viktigare) att behandla kroppen ’globalt’, som det är att behandla mer ’lokalt’ (d.v.s nära symptomområdet). Tankesättet grundas i förståelse för att kroppen är en biodynamisk struktur och att alla dess system är kopplade till, och beroende av, varandra, samt att ingenting i kroppen sker i isolering. En dysfunktion eller felställning i ett område/system kommer inte nödvändigtvis att visa sig just där, utan presenteras ofta som en reaktion någon annan stans.

Exempel: En snedställning i höften kan orsaka knäproblem genom felaktig belastning. Smärtan uppstår i knät, men grundproblemet sitter alltså inte där (i detta fall). Behandling av knät kan möjligen minska smärtan, men tar inte bort den underliggande orsaken till problemet, som med stor sannorlikhet återkommer (om inte även höften adresseras). 

Ingen person och ingen kropp är den andra lik och hur olika typer av dysfunktioner presenteras i kroppen är därför helt individuellt och beroende av varje individs förutsättningar. Av samma anledning är också behandlingen helt individanpassad.

FRÄMJA LÄKNING OCH HÄLSA

Osteopaten använder olika manuella tekniker för att förbättra hållning och möjliggöra god och effektiv blod- och nervförsörjning till kroppens olika vävnader (muskler, senor, skelett, bindväv/fascia, organ osv) vilket ger kroppen bättre förutsättningar till självläkning och förebygger skador och slitage. Den osteopatiska behandlingen syftar till att minska smärta och obehag och att öka rörlighet och förbättra kroppens förutsättningar att klara av vardagliga aktiviteter, i princip oavsett vilka dessa är. 

HITTA UNDERLIGGANDE ORSAK

Osteopaten lägger även stor vikt vid att hitta den underliggande orsaken till att symptom/problem så som smärta och obehag har uppstått. Sådana underliggande orsaker kan vara t.ex. repetitiv belastning på leder och muskler från arbetsposition, idrottsutövande eller hobbyaktiviteter, men det kan också vara sådant som långvarig hög fysisk eller mental stress (som å ena sidan orsakar t.ex. muskelspänningar och sömnsvårigheter, och å andra sidan också förändrar hur våra organ arbetar och fungerar), eller förändrad livssituation (nytt arbete, ändrade motionsvanor, att få barn, att flytta…). Andra underliggande orsaker är sådant som nya och gamla skador, historik av operationer eller medicinering, andra befintliga diagnoser, kost- och levnadsvanor, eller hur hållningen och kroppen har påverkats och förändrats på olika sätt genom livet.

UNDERSÖKNING OCH ANALYS

Något som utmärker osteopaten är just sökandet efter orsak och verkan, och det är av största vikt för osteopaten att du får rätt sorts hjälp och behandling. Osteopaten gör därför alltid en djupgående genomgång av problem- och sjukdomshistorik (d.v.s. anamnestagning), följt av en noggrann undersökning.  Vid det första besöket görs således en grundlig genomgång av det/de specifika problem du söker osteopaten för, vilket även innefattar sådant som sjukdomshistorik och genomgång av befintliga och tidigare skador, sysselsättningar, aktiviteter, kostvanor och allmänhälsa, såväl som hur din livssituation ser ut och hur du själv uppfattar att ditt/dina problem påverkar ditt liv och din vardag.

Efter anamnestagning och undersökning sker vanligtvis behandling. I vissa fall kan osteopaten dock anse att fler/andra typer av undersökningar behövs för att utesluta sådant som kräver annan vård än enbart osteopatisk behandling, och då hjälper osteopaten dig att hitta rätt; detta för att försäkra att du får den hjälp du behöver!