Hur går det första besöket till?

Djupintervju

Det första besöket inleds med anamnestagning (djupintervju) där vi grundligt går igenom symptombild/smärtbild. Vi går även igenom sjukdoms- och skadehistorik, levnadsvanor (kost, motion, stress et.c.) och gör en systemscreen som bland annat innefattar frågor rörande allmänhälsa, kardiovaskulär status, neurologisk status och mag-tarmkanalen.

Undersökning 

Efter anamnesen görs en rad undersökningar och tester. Vilka dessa är beror på vad som kommit fram vid anamnestagningen. Exempelvis görs ortopediska tester, neurologiska tester, muskeltester och rörelseanalys. Även kardiovaskulär och respiratorisk screening är vanlig.

Bedömning

Om det framkommer att det eventuellt finns kontraindikationer till osteopatisk behandling (d.v.s. något som tyder på att manuell behandling inte är fördelaktigt) eller att det finns något som möjligen kräver annan vård än osteopati (exempel kan vara att det finns tecken på underliggande icke-utredd patologi eller skada som t.ex. kräver läkarvård) så skrivs ett brev där den viktigaste informationen från anamnesen och undersökningen sammanfattas. Detta brev kan sedan tas med till en läkare eller annan specialist för vidare bedömning. 

I annat fall (d.v.s. om det inte finns några kontraindikationer till osteopatisk behandling eller frågetecken från anamnesen och/eller undersökningen) så inleds behandling, vilket är det allra vanligaste.

Behandling

Hur behandlingen sedan är utformad beror helt på det problem som finns. Vanliga behandlingsmetoder är artikulation (passiva ledrörelser), olika myofasciella tekniker (muskel- och bindvävstekniker), ligamenttekniker, tekniker som riktar sig mot nervsystemet, samt viscerala tekniker (där man mer direkt jobbar med t.ex. buk- och andningsorgan). Olika typer av manipulationer förekommer också. All behandling görs i samförstånd med patienten.