Om behandlingen

Holistisk – ser kroppen och människan som en helhet

Manuell – osteopaten undersöker och behandlar med sina händer

Icke-invasiv – kräver inga ingrepp i kroppen

Målet med behandlingen: Behandlingens mål är att minska symptom (t.ex. smärta, domningar, nedsatt rörlighet, obehag) genom att hitta och behandla den underliggande orsaken till dessa – inte bara symptomen i sig. Osteopaten söker och behandlar dysfunktioner i kroppen (som ofta uppstår där blodcirkulation och nervförsörjning inte fungerar som de ska) för att hjälpa kroppen tillbaka till ett läge där dess naturliga, fysiologiska, egna förmåga till läkning fungerar som den ska och där stressen på kroppens olika strukturer minimeras. 

Hur ser behandlingen ut? Behandlingen är generellt sett följsam och adresserar kroppen som en enhet. Kroppen behandlas ’globalt’ såväl som ’lokalt’. Med ’global’ behandling menas att terapeuten ofta jobbar med områden långt ifrån smärt- eller dysfunktionsområdet, medan ’lokal’ behandling är sådan som sker nära symptomområdet. 

Vilka tekniker används? Osteopaten har en bred repertoar av tekniker och anpassar behandlingen utefter varje enskild patient. Att beskriva specifikt hur en osteopat jobbar och vilka tekniker denne använder kan därför vara svårt, eftersom det kan skilja sig åt väldigt mycket. Olika osteopater jobbar också på olika sätt men det underliggande målet är detsamma. I stort kan ändå sägas att osteopaten framförallt jobbar med rörelseapparaten (som är uppbyggd av ben, ligament, bindväv och skelettmuskulatur) för att påverka blodcirkulationen och nervsystemet, som är de system som försörjer och styr vår rörelseapparat. Osteopaten jobbar dels med artikulation, d.v.s. att passivt röra leder för att hjälpa blodcirkulation och dämpa nervsignalsflödet med syfte att förbättra blodtillförsel till och avslappning i musklerna. Det finns även tekniker som riktar sig mer direkt mot det myofasciella systemet (mot muskler och bindväv) och andra som istället riktar sig mot det viscerala systemet (d.v.s. våra inre organ, t.ex. mag-tarmkanalen). Osteopaten kan också använda utifrån sett väldigt ’stilla’ tekniker som adresserar sådant som ligamentspänningar och störningar i vårt kraniella system (som utgör basen för nervsystemet). Vid behov (och i alltid samförstånd med patienten) använder osteopaten även olika typer av manipulationer.

Hur tänker och resonerar osteopaten?

Det osteopatiska tankesättet grundar sig i att kroppen är MER ÄN en mekanisk enhet (där ’trasiga’ delar kan lagas eller bytas ut); den är en biodynamisk struktur och alla dess system är kopplade till, och beroende av varandra. Stor vikt läggs även vid förståelsen för att kroppen har kapaciteten att reparera och läka sig själv när den fungerar som den ska, genom ständigt pågående processer.

Finns det dock felställningar och spänningar i det muskuloskeletala systemet (som kan ha orsakats av t.ex. arbetsposition, idrottsutövande, stress eller trauma) så kommer inte bara muskler och leder att påverkas, utan även de blodkärl och nerver som passerar härigenom. De vävnader som i sin tur försörjs av dessa kärl och innerveras av dessa nerver kommer inte att få den adekvata försörjning de behöver och förr eller senare kommer detta att orsaka s.k. dysfunktioner i dessa vävnader (i såväl muskler, leder och ligament som i organ). En vanlig generell orsak till att dysfunktioner uppstår i kroppen är just att blodförsörjning, nervförsörjning och drenage av vätska och restprodukter inte fungerar som de ska och därmed inte låter kroppen jobba och läka som den bör. En felställning i ett område kommer därmed även att påverka andra områden och hur detta presenteras i kroppen är helt beroende av varje individs förutsättningar. 

Summan av allt detta är att trots att smärta uppstått i t.ex. ett knä, så sitter den underliggande orsaken inte nödvändigtvis i knät i sig. Problemet kan ex.vis ha uppstått p.g.a. en snedställning i höften, eller en historik av skador i ankeln, som orsakat felaktig belastning genom knät, med smärta som resultat. Behandling av enbart knät kommer således inte att ta bort orsaken till problemet, utan endast symptomen (och dessa kommer med stor sannorlikhet tillbaka så länge den underliggande problematiken kvarstår). 

Vi har leder och ben och ligament och muskler som är gjorda för att klara en viss sorts påfrestning. En snedställning eller felbelastning i ett område kommer inte bara att påverka just det området och det är inte heller nödvändigtvis just på platsen där det underliggande problemet sitter som det är som värst.