Historia

Osteopatisk medicinsk filosofi och vetenskap

All text hämtad från: Stockholm College of Osteopathic Medicine, 2019. Vad är osteopati? [online] Tillgänglig på: <http://www.scom.se/osteopati/vad-ar-osteopati/> [Hämtad 2020-01-06].

”Ordet osteopati kommer från grekiskan. Osteo- betyder ben, och pati- betyder lidande. Osteopati betyder inte sjukdom i skelettet eller benlidande, utan ”skelettets effekt på kroppens hälsa och sjukdom”.

Grundprincipen vid osteopatisk behandling är att rörelseapparaten, cirkulationssystemet och nervsystemet bildar en dynamisk helhet. Osteopatisk behandling fokuserar på och behandlar s.k. osteopatiska lesioner (kroppsstörningar), det vill säga störningar eller direkta skador i kroppsdynamiken i leder, vävnader eller organ.

Osteopatins filosofi och biomekaniska synsätt är något som nu även börjar influera skolmedicinen. Exempelvis så har Dr. Wolf Schamberger skrivit boken ”The Malalignment Syndrome” som belyser betydelsen av kroppshållningen och dess påverkan på människans hälsa;

”Malalignment av bäcken, ryggrad och extremiteter är fortfarande inom medicinen oupptäckt orsak som relaterar till över 50% av rygg och lem smärta. Den relaterande förändringen – speciellt viktbärande och asymmetrier av muskelspänning, styrka och ledrörelse, påverkar stödjevävnad, leder och organsystem i hela kroppen. Därför får detta konsekvenser för allmän praktiserande såsom den medicinska speciallistvården.” (Dr. Wolf Schamberger, 2002, Clinical Associate Professor of Rehabilitation Medicine)

Osteopaten behandlar patientens missanpassning & uttryck till kroppsstörning, inte symptomen.”

Osteopatins historia

All text hämtad från: Svenska Osteopatförbundet, (2019). Om Osteopati. [online] Tillgänglig på: <https://www.osteopatforbundet.se/om-osteopati/#toggle-id-2> [Hämtad 2019-12-13].

”Begreppet osteopati myntades 1874 av den amerikanske läkaren Andrew Taylor Still. Still hade bland annat varit kirurg under amerikanska inbördeskriget och var praktiserande läkare i Missouri. Hans syn var att fler av dåtidens medicinska behandlingsmetoder var ineffektiva och ibland till och med skadliga och ville utveckla en metod för att bättre främja människors hälsa.

Still studerade människans anatomi ingående och menade att rörelseapparaten kunde ha en stor påverkan på människans hälsotillstånd och vice versa. Om kroppen stimulerades på rätt sätt skulle den ha bättre förutsättningar för att bibehålla hälsa och motstå sjukdom. Utgångspunkten var manuell behandling för att främja cirkulation till kroppens alla vävnader.

Den första osteopatiska skolan öppnade 1892 i Kirksville, Missouri och 1917 öppnade den första europeiska skolan i London.

I Amerika utvecklades osteopatyrket mot en mer konventionell läkarroll under tidigt 1900-tal, i Europa bibehölls den manuella praktiken. Idag skiljer sig osteopatutbildningarna markant mellan USA och övriga världen.

1993 blev osteopatyrket statligt erkänt som en egen vårddisciplin i Storbritannien och sedan dess har yrket reglerats i ett flertal andra europeiska länder samt Australien och Nya Zeeland.”